Formulario de contacto


Clausula informativa:
Responsable: Identidade: SANEMEDE SL con CIF B-70481494 e enderezo en SAMIL S/N, OIN - 15911, ROIS (A CORUNA), Teléfono: 692878795, Correo electrónico: info@sanamede.com
En nome da empresa tratamos a información que nos facilita, a fin de prestar os servizos solicitados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados gardaranse mentres se manteña a relación de negocio ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non serán difundidos a terceiros, agás nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se SANAMEDE SL está tratando os seus datos persoais, polo tanto, ten o dereito de acceso aos seus datos persoais, rectificación dos datos inexactos ou solicitar a súa exclusión cando os datos non son xa necesarios.

Tamén solicito a súa autorización para ofrecerlle produtos e servizos relacionados cos solicitados e fidelizalo como cliente. *

SI autorizoNON autorizo


Lin e acepto a Política de Privacidade.

Onde atoparnos

Sanamede S.L. – Servizo de Axuda no Fogar

Lugar de Samil, s/n
15911 – Rois – A Coruña

Tel 1: 692 878 795
Tel 2: 692 282 934
Fax: 981 968 521

E-mail: info@sanamede.com

HORARIO:
Luns a venres de 9:00 a 13:00 h.

Para outro horario concretar reunión previa.

 

 

Mapa de localización