SERVIZOS QUE PRESTAMOS

A continuación mostrámoslle os nosos servizos, solicite máis información sobre os mesmos sen compromiso.

ATENCIÓNS DE CARÁCTER PERSOAL NA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA:
  • Asistencia para levantarse e deitarse
  •  Axuda no coidado e hixiene persoal
  •  Axuda para cambios posturais e mobilizacións
  • Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos
ATENCIÓNS DAS NECESIDADES DE CARÁCTER DOMÉSTICO E DA VIVENDA:
  • Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda
  • Compra de alimentos e outros produtos de uso común
  • Coidados básicos da vivenda
  • Preparación de alimentos
 AXUDA NO HOSPITAL DURANTE AS 24 HORAS
RESPIRO FAMILIAR PARA PERÍODOS VACACIONAIS, FINS DE SEMANA E VIAXES

 

servicios